Περιγραφή-Description
Καρέκλα Chantal chair. Διαστάσεις: 48x57x84cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:48x57x84cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Shape chair

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 48x57x84cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Chantal chair. Διαστάσεις: 48x57x84cm
    Shape chair

    Casa Vogue: Visit Website