Περιγραφή-Description
Καρέκλα P47 chair Διαστάσεις: 66x56x77cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:66x56x77cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

P47 chair

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 66x56x77cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα P47 chair Διαστάσεις: 66x56x77cm
    P47 chair

    Casa Vogue: Visit Website