Περιγραφή-Description
Verde μπουφές:220x50 - 240x50
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:220x50 - 240x50
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Verde Buffet

Technical Features

Verde buffet

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 220x50 - 240x50
    Μπουφές
    Verde μπουφές 220x50 - 240x50
    Verde buffet

    Casa Vogue: Visit Website