Περιγραφή-Description
Τραπεζάκι Twist της Casa Vogue. Διάσταση: 68x60x60cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Rugiano
Διαστάσεις - Sizes:68x60x60cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Twist

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 68x60x60cm
    Τραπεζάκι
    Τραπεζάκι Twist της Casa Vogue. Διάσταση: 68x60x60cm
    Twist

    Casa Vogue: Visit Website