Περιγραφή-Description
Καρέκλα Tai chair Διαστάσεις: 46x58x99cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:46x58x99cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Tai chair

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 48x57x84cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Chantal chair. Διαστάσεις: 48x57x84cm
    Tai chair

    Casa Vogue: Visit Website