Περιγραφή-Description
Τραπεζι Sail Table Διαθέσιμο σε μάρμαρο, κεραμικό και βάση σε μέταλλο
Πληροφορίες - Information
Τραπεζι Lym Table Διαθέσιμο σε μάρμαρο, κεραμικό, γυαλί και βάση σε μέταλλο
Casa Vogue e-Shop

Lym Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Τραπέζι
    Τραπεζι Sail Table
    Sail Table