Περιγραφή-Description
Montgomery μπουφές της Casa Vogue
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue Theocharidis
Διαστάσεις - Sizes:W 241 D 51,5 H 85 cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Montgomery buffet

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις 200cm, 220cm, 240cm
  • Διαστάση: W 241 D 51,5 H 85 cm
    Μπουφές
    Montgomery μπουφές της Casa Vogue
    Montgomery

    Casa Vogue Theocharidis: Visit Website