Περιγραφή-Description
Τραπεζάκι Mono Διάσταση: 150x75cm, 120x60cm, 90x90cm, 60x60cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Pianca
Διαστάσεις - Sizes:150x75cm, 120x60cm, 90x90cm, 60x60cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Icaro coffee

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 150x75cm, 120x60cm, 90x90cm, 60x60cm
    Τραπεζάκι
    Τραπεζάκι Mono
    Mono

    Pianca: Visit Website