Περιγραφή-Description
Τραπέζι Matrix διαθέσιμο σταθερό ή ανοιγόμενο. Πόδια από μέταλλο με πολλές επιλογές σε χρώματα. Καπάκι από ξύλο, γυαλί, κεραμικό υλικό, Anti-Scratch γυαλί. Διαστάσεις: Σταθερό: 170x90cm, 200x100cm, 240x100cm Ανοιγόμενο: 170/270x90cm, 200/295x100cm
Πληροφορίες - Information
Brand:BONTEMPI
Διαστάσεις - Sizes:Σταθερό: 170x90cm, 200x100cm, 240x100cm Ανοιγόμενο: 170/270x90cm, 200/295x100cm
Website:BONTEMPI
Casa Vogue e-Shop

Matrix

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: Σταθερό: 170x90cm, 200x100cm, 240x100cm Ανοιγόμενο: 170/270x90cm, 200/295x100cm
    Τραπέζι
    Τραπέζι Matrix διαθέσιμο σταθερό ή ανοιγόμενο. Πόδια από μέταλλο με πολλές επιλογές σε χρώματα. Καπάκι από ξύλο, γυαλί, κεραμικό υλικό, Anti-Scratch γυαλί. Διαστάσεις: Σταθερό: 170x90cm, 200x100cm, 240x100cm Ανοιγόμενο: 170/270x90cm, 200/295x100cm
    Matrix

    Bontempi: Visit Website