Περιγραφή-Description
Καρέκλα Ines chair Διαστάσεις: 54x58x76cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:54x58x76cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Ines chair

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 54x58x76cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Ines chair Διαστάσεις: 54x58x76cm
    Ines chair

    Casa Vogue: Visit Website