Περιγραφή-Description
Καναπές Icon Lite της Fendi. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Fendi. Διαστάσεις: 230cm, 260cm, 305cm, 315cm
Πληροφορίες - Information
Brand:FENDI CASA
Διαστάσεις - Sizes:230cm, 260cm, 305cm, 315cm
Website:FENDI
Casa Vogue e-Shop

Icon Lite

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 230cm, 260cm, 305cm, 315cm
    Καναπές
    Καναπές Icon Lite της Fendi. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Fendi. Διαστάσεις: 230cm, 260cm, 305cm, 315cmIcon Lite

FENDI: Visit Website