Περιγραφή-Description
Τραπέζι Henry της Poliform. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Poliform. Σχεδιαστής Emmanuel Gallina. Διαστάσεις: 250cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Poliform
Διαστάσεις - Sizes:250cm
Website:Poliform
Casa Vogue e-Shop

Henry

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 250cm
    Τραπέζι
    Τραπέζι Henry της Poliform. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Poliform. Σχεδιαστής Emmanuel Gallina. Διαστάσεις: 250cmHenry

Poliform: Visit Website