Περιγραφή-Description
Τραπεζάκι Eco της Casa Vogue. Διάσταση: Ø 60 x H.32 , Ø 90 x H.32
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:Ø 60 x H.32, Ø 90 x H.32
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Eco

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: Ø 60 x H.32 , Ø 90 x H.32
    Τραπεζάκι
    Τραπεζάκι Eco της Casa Vogue. Διάσταση: Ø 60 x H.32 , Ø 90 x H.32
    Eco

    Casa Vogue: Visit Website