Περιγραφή-Description
Τραπέζι Curve Table της Poliform. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Poliform. Σχεδιαστής Jean-Marie Massaud. Στο όνομα της διακριτικής κομψότητας και των διακριτικών χαρακτηριστικών, ένας μεγάλος τραπέζι ενισχύει τη συλλογή Mondrian ερμηνεύοντας την πιο βασική γεωμετρία, καθιστώντας την μια τυπική χαρακτηριστική δυνατότητα. Διαστάσεις: 210cm, 250cm, 320cm, Oval: 240cm, 280cm, Ροτόντα: Ø160, Ø180cm, Ø200cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Poliform
Διαστάσεις - Sizes:Παρ/μο: 210cm, 250cm, 320cm, Oval: 240cm, 280cm, Ροτόντα: Ø160, Ø180cm, Ø200cm
Website:Poliform
Casa Vogue e-Shop

Curve Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 210cm, 250cm, 320cm, Oval: 240cm, 280cm, Ροτόντα: Ø160, Ø180cm, Ø200cm
    Τραπέζι
    Τραπέζι Mondrian Tablel της Poliform. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Poliform. Σχεδιαστής Jean-Marie Massaud. Στο όνομα της διακριτικής κομψότητας και των διακριτικών χαρακτηριστικών, ένας μεγάλος τραπέζι ενισχύει τη συλλογή Mondrian ερμηνεύοντας την πιο βασική γεωμετρία, καθιστώντας την μια τυπική χαρακτηριστική δυνατότητα. Διαστάσεις: 210cm, 250cm, 320cm, Oval: 240cm, 280cm, Ροτόντα: Ø160, Ø180cm, Ø200cm
    Curve Table

    Poliform: Visit Website