Πληροφορίες - Information
Casa Vogue e-Shop

Clessidra Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Ø110cm, Ø120cm, Ø140cm, Ø150cm
    Τραπέζι
    Τραπέζι Clessidra Table Round Διαστάσεις: Σταθερό: Ø110cm, Ø120cm, Ø140cm, Ø150cm
    Clessidra Table