Περιγραφή-Description
Τραπεζι Berg:Διαστάσεις: Σταθερό:230x120
Πληροφορίες - Information
Τραπεζι Berg table διάστ. - 230 x 116 x H. 76,5 cm
Casa Vogue e-Shop

Berg table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • 230x120
    Τραπέζι
    Τραπέζι Berg
    Berg table