Περιγραφή-Description
Καρέκλα Alfa chair Διαστάσεις: 45x52x86cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:45x52x86cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Alfa

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 45x52x86cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Alfa chair Διαστάσεις: 45x52x86cm
    Alfa chair

    Casa Vogue: Visit Website