Περιγραφή-Description
Τραπεζι Water Table Διαθέσιμο σε γυαλί
Πληροφορίες - Information
Τραπεζι Water Table Διαθέσιμο σε γυαλί
Casa Vogue e-Shop

Waterfall Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Ø110cm, Ø120cm, Ø140cm, Ø150cm
    Τραπέζι
    Τραπεζι Water Table Διαθέσιμο σε γυαλί
    Waterfall Table