Περιγραφή-Description
Vogue sofa:240x110 / 300x110 / 430x110 / 335x200 / 395x200
Πληροφορίες - Information
Brand Rugiano
Casa Vogue e-Shop

Vogue

Technical Features

Vogue

Διαθέσιμες Διαστάσεις : 240x110 / 300x110 / 430x110 / 335x200 / 395x200
  • Διαστάση: πολλές επιλογές στην διάσταση
    Καναπές
    Vogue
    Vogue

    Casa Vogue: Visit Website