Περιγραφή-Description
Τραπεζι Velar Table
Πληροφορίες - Information
Τραπεζι Sail Table Διαθέσιμο σε μάρμαρο, κεραμικό και βάση σε μέταλλο
Casa Vogue e-Shop

Velar Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Τραπέζι
    Τραπεζι Velar Table
    Velar Table