Περιγραφή-Description
Τραπέζι Tree της Tonin Casa. Διαστάσεις: Φ85cm & Φ40cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Tonin
Διαστάσεις - Sizes:Φ85cm & Φ40cm
Website:Tonin
Casa Vogue e-Shop

Tree

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: Φ85cm & Φ40cm
    Τραπεζάκι
    Τραπέζι Tree της Tonin Casa. Διαστάσεις: Φ85cm & Φ40cm
    Tree

    Tonin: Visit Website