Περιγραφή-Description
Καρέκλα Suite με ξύλινο πλαίσιο. Καθίσματα και πλάτη καθισμάτων σε δέρμα. Διαστάσεις: 61x53x76cm
Πληροφορίες - Information
Brand:MIDJ
Διαστάσεις - Sizes:61x53x76cm
Website:Midj
Casa Vogue e-Shop

Suite

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 61x53x76cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Suite με ξύλινο πλαίσιο. Καθίσματα και πλάτη καθισμάτων σε δέρμα. Διαστάσεις: 61x53x76cm
    Suite