Περιγραφή-Description
Βιβλιοθήκη Stellbox της Midj. Modular βιβλιοθήκη κατασκευασμένη από στοιχεία δύο διαφορετικών διαστάσεων σε λακαρισμένο χάλυβα, ράφια τριών μεγεθών σε ξύλο και συρτάρια σε δύο διαστάσεις σε δέρμα. Διαστάσεις: -
Πληροφορίες - Information
Brand:MIDJ
Διαστάσεις - Sizes:-
Website:Midj
Casa Vogue e-Shop

Steelbox

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: -cm
    Βιβλιοθήκη
    Βιβλιοθήκη Stellbox της Midj. Modular βιβλιοθήκη κατασκευασμένη από στοιχεία δύο διαφορετικών διαστάσεων σε λακαρισμένο χάλυβα, ράφια τριών μεγεθών σε ξύλο και συρτάρια σε δύο διαστάσεις σε δέρμα. Διαστάσεις: -
    Steelbox