Περιγραφή-Description
Τραπέζι Space της Tonin Casa. Διαστάσεις: 110x85x33cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Tonin
Διαστάσεις - Sizes:110x85x33cm
Website:Tonin
Casa Vogue e-Shop

Space

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 110x85x33cm
    Τραπεζάκι
    Τραπέζι Space της Tonin Casa. Διαστάσεις: 110x85x33cm
    Log

    Tonin: Visit Website