Περιγραφή-Description
Τραπεζάκι Slim Διάσταση: -
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:-
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Slim

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: -
    Τραπεζάκι
    Τραπεζάκι Sinergy της Casa Vogue
    Slim

    Casa Vogue: Visit Website