Περιγραφή-Description
Mandeira μπουφές της Casa Vogue
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue Theocharidis
Διαστάσεις - Sizes:200cm, 220cm, 240cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Slick buffet

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις 200cm, 220cm, 240cm
  • Διαστάση: 200cm, 220cm, 240cm
    Μπουφές
    100cm
    Slick

    Casa Vogue Theocharidis: Visit Website