Περιγραφή-Description
Καναπές Skyline. Επένδυση σε ύφασμακαι δέρμα. Διαστάση: πολλές διαστάσεις
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue Theocharidis
Διαστάσεις - Sizes:Πολλές διαστάσεις
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Skyline

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: πολλές διαστάσεις
    Καναπές
    Καναπές Skyline. Επένδυση σε ύφασμακαι δέρμα. Διαστάση: πολλές διαστάσεις
    Skyline

    Casa Vogue Theocharidis: Visit Website