Περιγραφή-Description
Βεστιάριο Sipario της Pianca. Μοναδικοί και ευέλικτοι συνδυασμοί δομοστοιχειωτών ντουλαπιών. μια έκφραση ενός ελεύθερου και δυναμικού τρόπου ζωής. Τα διάφορα είδη αισθητικών τελειωμάτων του πλαισίου είναι αριστοκρατικά και κομψά. Οι συγκρίσεις που είναι εξοπλισμένες με ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων αποσύρσεως επιτρέπουν την εύκολη χρήση. Οι ενότητες είναι τα δομικά στοιχεία που συνθέτουν τις ντουλάπες Sipario. Οι μονάδες αποτελούνται από: βάση, κορυφή, πίσω πλάκα, μία πόρτα (πτέρυγα, συρόμενη ή ολισθαίνουσα) ή δύο πόρτες (πτέρυγα και ντουλάπα ντυσίματος). Κάθε δομοστοιχείο είναι εξοπλισμένο με ένα ράφι πάχους 4 εκ. και δύο ράβδους
Πληροφορίες - Information
Brand:PIANCA
Διαστάσεις - Sizes:-
Website:Pianca
Casa Vogue e-Shop

Sipario

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: -
    Βεστιάριο
    Βεστιάριο Sipario της Pianca. Μοναδικοί και ευέλικτοι συνδυασμοί δομοστοιχειωτών ντουλαπιών. μια έκφραση ενός ελεύθερου και δυναμικού τρόπου ζωής. Τα διάφορα είδη αισθητικών τελειωμάτων του πλαισίου είναι αριστοκρατικά και κομψά. Οι συγκρίσεις που είναι εξοπλισμένες με ένα ευρύ φάσμα εξαρτημάτων αποσύρσεως επιτρέπουν την εύκολη χρήση.
    Sipario

    Pianca: Visit Website