Περιγραφή-Description
Καρέκλα Silvy, Η καρέκλα διαθέτει 4 πόδια σε λάκα, χρώμιο ή ντυμένα με δέρμα. Διαστάσεις: 43x55x98cm
Πληροφορίες - Information
Brand:MIDJ
Διαστάσεις - Sizes:43x55x98cm
Website:Midj
Casa Vogue e-Shop

Silvy

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 43x55x98cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Silvy, Η καρέκλα διαθέτει 4 πόδια σε λάκα, χρώμιο ή ντυμένα με δέρμα. Διαστάσεις: 43x55x98cm
    Silvy