Περιγραφή-Description
Τραπεζάκι Shine coffee της Casa Vogue. Διάσταση: 1000x51cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Pianca
Διαστάσεις - Sizes:150x75cm, 120x60cm, 90x90cm, 60x60cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Shine coffee

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 100x51cm
    Τραπεζάκι
    Τραπεζάκι Shine coffee της Casa Vogue. Διάσταση: 1000x51cm
    Shine coffee

    Casa Vogue: Visit Website