Περιγραφή-Description
Τραπεζάκι Rouault της Casa Vogue. Διάσταση: 140 x 79,5 x H. 35 cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue-Eic
Διαστάσεις - Sizes:140 x 79,5 x H. 35 cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Rouault

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 140 x 79,5 x H. 35 cm
    Τραπεζάκι
    Τραπεζάκι Rouault της Casa Vogue. Διάσταση: 140 x 79,5 x H. 35 cm
    Rouault

    Casa Vogue: Visit Website