Περιγραφή-Description
Κρεβάτι Rialto
Πληροφορίες - Information
Brand:PIANCA
Διαστάσεις - Sizes:175x208x119cm
Website:Pianca
Casa Vogue e-Shop

Rialto

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 175x208x119cm (για στρώμα 160x200cm) & 195x218x119cm (για στρώμα 180x200cm)
    Κρεβάτι
    Κρεβάτι Rada
    Rialto

    Pianca: Visit Website