Περιγραφή-Description
Πολυθρόνα Reef armchair. Διαστάσεις: -cm
Πληροφορίες - Information
Brand:OLIVER B
Διαστάσεις - Sizes:-
Website:Oliver B
Casa Vogue e-Shop

Reef armchair

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: -cm
    Πολυθρόνα
    Πολυθρόνα Reef armchair. Διαστάσεις: -cm
    Onda armchair

    Oliver: Visit Website