Περιγραφή-Description
Καρέκλα Raff. Στοιβάσιμη καρέκλα Raff, με τέσσερα πόδια σε χρώμιο, λευκό ή βαμμένο. Το κάθισμα διατίθεται σε έξι χρώματα του Baydur® ή είναι επικαλυμμένο με ύφασμα από δέρμα, ecoleather, ή ύφασμα. Η έκδοση με βαμμένο Baydur® είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Διαστάσεις: 60x56x86cm
Πληροφορίες - Information
Brand:MIDJ
Διαστάσεις - Sizes:60x56x86cm
Website:Midj
Casa Vogue e-Shop

Raff

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 60x56x86cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Raff. Στοιβάσιμη καρέκλα Raff, με τέσσερα πόδια σε χρώμιο, λευκό ή βαμμένο. Το κάθισμα διατίθεται σε έξι χρώματα του Baydur® ή είναι επικαλυμμένο με ύφασμα από δέρμα, ecoleather, ή ύφασμα. Η έκδοση με βαμμένο Baydur® είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Διαστάσεις: 60x56x86cm
    Raff