Περιγραφή-Description
Καρέκλα Raff DS της Casa Vogue. Καρέκλα με πέντε τύπους βάσης σε χρώμιο. Το Shell (υλικό στο κάθισμα) διατίθεται σε έξι χρώματα του Baydur®. Διαστάσεις: 60x56x83cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:60x56x83cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Raff DS

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 60x56x83cm
    Καρέκλα
    Καρέκλα Raff DS της Casa Vogue. Καρέκλα με πέντε τύπους βάσης σε χρώμιο. Το Shell (υλικό στο κάθισμα) διατίθεται σε έξι χρώματα του Baydur®. Διαστάσεις: 60x56x83cm
    Raff DS

    Casa Vogue: Visit Website