Περιγραφή-Description
Τραπεζάκι Prelude της Casa Vogue. Διάσταση: 149 x 78,5 x H. 35 cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue-Eic
Διαστάσεις - Sizes:149 x 78,5 x H. 35 cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Prelude

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 149 x 78,5 x H. 35 cm
    Τραπεζάκι
    Τραπεζάκι Prelude της Casa Vogue. Διάσταση: 149 x 78,5 x H. 35 cm
    Prelude

    Casa Vogue: Visit Website