Περιγραφή-Description
Τραπεζι Plissé Table Διαθέσιμο σε μάρμαρο, κεραμικό και βάση σε μέταλλο
Πληροφορίες - Information
Τραπεζι Plissé Table Διαθέσιμο σε μάρμαρο, κεραμικό, γυαλί και βάση σε μέταλλο
Casa Vogue e-Shop

Plissé Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Ø120cm, Ø150cm, Ø180cm
    Τραπέζι
    Τραπέζι Duna Round Διαστάσεις: Σταθερό: Ø110cm, Ø120cm, Ø140cm, Ø150cm
    Plissé Table