Περιγραφή-Description
Τραπεζάκι Piemonte της Casa Vogue. Διάσταση: 90x38 / 60x47
Πληροφορίες - Information
Casa Vogue e-Shop

Piemonte

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 90x38 / 60x47
    Τραπεζάκι
    Τραπεζάκι σετ Piemonte της Casa Vogue
    Piemonte

    Casa Vogue: Visit Website