Περιγραφή-Description
Μπουφές Pica διαθέσιμος σε πολλές διαστάσεις και υλικά. Διαστάσεις: 136, 202, 268cm
Πληροφορίες - Information
Brand:BONTEMPI
Διαστάσεις - Sizes:136, 202, 268cm
Website:Bontempi
Casa Vogue e-Shop

Pica

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 136, 202, 268cm
    Μπουφές
    Μπουφές Pica διαθέσιμος σε πολλές διαστάσεις και υλικά. Διαστάσεις: 136, 202, 268cm
    Pica

    Bontempi: Visit Website