Περιγραφή-Description
Κρεβάτι Park Uno της Poliform. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Poliform. Διαστάσεις: 170x225x95cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Poliform
Διαστάσεις - Sizes:170x225x95cm
Website:Poliform
Casa Vogue e-Shop

Park Uno

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 170x225x95cm
    Κρεβάτι
    Κρεβάτι Park Uno της Poliform. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Poliform. Διαστάσεις: -
    Park Uno

    Poliform: Visit Website