Περιγραφή-Description
Καρέκλα Dada chair Διαστάσεις: 53x58x86cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:53x58x86cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Panarea chair

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 63x54x75h
    Καρέκλα
    Καρέκλα Panarea chair Διαστάσεις: 63x54x75h
    Panarea chair

    Casa Vogue: Visit Website