Περιγραφή-Description
Σύνθεση Puzzle της Misura Emme. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Misura Emme. Puzzle is a modular and equipped Boiserie system, for wall coverings, which includes a series of fully integrated elements: wood containers, display cases and shelves. It is made up of a system of aluminium frame and crosspieces attached to the wall and a series of frame panels, which hook onto the wall aluminium structure. It is available in different finishes; wood, cement, wowen straw or thermoformed. Διαστάσεις: -
Πληροφορίες - Information
Brand:Misura Emme
Διαστάσεις - Sizes:-
Website:Misura Emme
Casa Vogue e-Shop

Over system

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: -
    Σύνθεση
    Σύνθεση Over system της Misura Emme. Η Casa Vogue Theocharidis αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τον οίκο Misura Emme. Διαστάσεις: -
    Puzzle

    Misura Emme: Visit Website