Περιγραφή-Description
Murano coffee table σε γυαλί murano:murano
Πληροφορίες - Information
Brand:Reflex
Διαστάσεις - Sizes:130x106
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Murano coffee table

Technical Features

Murano coffee table

130×106

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 130x106
    Τραπέζι σαλονιού
    Murano coffee table 130x106
    Murano coffee table

    Casa Vogue: Visit Website