Περιγραφή-Description
Κρυσταλιέρα Frida Vitrine της Casa Vogue από πολύ ιδιαίτερο ξύλο. Διαστάση: 97x42x190cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue Theocharidis
Διαστάσεις - Sizes:97x42x190cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Montecarlo Vitrine

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 97x42x190cm
    Κρυσταλιέρα
    Κρυσταλιέρα Frida Vitrine της Casa Vogue από πολύ ιδιαίτερο ξύλο. Διαστάση: 97x42x190cm
    Montecarlo Vitrine

    Casa Vogue Theocharidis: Visit Website