Περιγραφή-Description
Τραπέζι Melody της Casa Vogue από πολύ ιδιαίτερο ξύλο. Διάσταση: 160cm, 200cm, 320cm.
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:160cm, 200cm, 320cm.
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Plinto

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 160cm, 200cm, 320cm.
    Τραπέζι
    Τραπέζι Melody της Casa Vogue από πολύ ιδιαίτερο ξύλο. Διάσταση: 160cm, 200cm, 320cm.
    Melody

    Casa Vogue: Visit Website