Περιγραφή-Description
Τραπέζι Magma Table Διαστάσεις: Σταθερό: 220x106cm, 240x106cm, 260x106cm, 140x140cm, 160x160cm , Φ160cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Fiam
Διαστάσεις - Sizes:Σταθερό: 220x106cm, 240x106cm, 260x106cm, 140x140cm, 160x160cm , Φ160cm
Website:BONTEMPI
Casa Vogue e-Shop

Magma Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 220x106cm, 240x106cm, 260x106cm, 140x140cm, 160x160cm , Φ160cm
    Τραπέζι
    Τραπέζι Magma Table Διαστάσεις: Σταθερό: 220x106cm, 240x106cm, 260x106cm, 140x140cm, 160x160cm , Φ160cm
    Magma Table