Περιγραφή-Description
Τραπέζι Luxor Table Διαστάσεις: Σταθερό: 240x120cm, 150x150cm, 220x110cm, 170x80cm, Φ80cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Fiam
Διαστάσεις - Sizes:Σταθερό: 240x120cm, 150x150cm, 220x110cm, 170x80cm, Φ80cm
Website:BONTEMPI
Casa Vogue e-Shop

Luxor Table

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: 240x120cm, 150x150cm, 220x110cm, 170x80cm, Φ80cm
    Τραπέζι
    Τραπέζι Luxor Table Διαστάσεις: Σταθερό: 240x120cm, 150x150cm, 220x110cm, 170x80cm, Φ80cm
    Luxor Table