Περιγραφή-Description
Κονσόλα Lunar console Διάσταση: 160x45x75cm, 180x45x75cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue Theocharidis
Διαστάσεις - Sizes:160x45x75cm, 180x45x75cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Lunar console

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 145x45x74cm, 175x45x74cm
    Κονσόλα
    Κονσόλα Lunar console Διάσταση: 160x45x75cm, 180x45x75cm
    Lunar console

    Casa Vogue Theocharidis: Visit Website