Περιγραφή-Description
Καρέκλα Layla chair. Διαστάσεις: -
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Layla chair

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάσεις: -
    Καρέκλα
    Καρέκλα Layla chair. Διαστάσεις: - Διαστάσεις: 50x55x97cm
    Layla chair

    Casa Vogue: Visit Website