Περιγραφή-Description
Τραπεζάκι Lane της Casa Vogue. Διάσταση: 124 X 94.5 X h 32.5 cm
Πληροφορίες - Information
Brand:Casa Vogue
Διαστάσεις - Sizes:124 X 94.5 X h 32.5 cm
Website:Casa Vogue
Casa Vogue e-Shop

Lane

Technical Features

Διαθέσιμες Διαστάσεις
  • Διαστάση: 124 X 94.5 X h 32.5 cm
    Τραπεζάκι
    Τραπεζάκι Lane της Casa Vogue. Διάσταση: 124 X 94.5 X h 32.5 cm
    Lane

    Casa Vogue: Visit Website